Kadry i Płace

Usługa ta skierowana jest do firm, które zatrudniaj± pracowników.

W ramach usługi oferujemy:

  • sporz±dzanie listy płac;
  • sporz±dzanie karty wynagrodzeń;
  • sporz±dzanie deklaracji ZUS zgłoszeniowych i rozliczeniowych pracowników;
  • sporz±dzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT4R, PIT11;
  • sporz±dzanie dokumentacji do akt osobowych pracowników;
  • doradztwo w zakresie wyboru sposobu zatrudnienia i pisania umów.