Doradztwo w zakładaniu i prowadzeniu działalno¶ci gospodarczej

Usługa ta skierowana jest do osób fizycznych i prawnych chc±cych założyć lub już prowadz±cych firmę.

W ramach usługi oferujemy doradztwo przy:

  • zgłoszeniu działalno¶ci gospodarczej (CEIDG, Urz±d Statystyczny, Urz±d Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
  • rejestracji w Krajowym Rejestrze S±dowym;
  • wyborze formy opodatkowania korespondencji z urzędami