Oferta

Biuro rachunkowe ADAMS-PLUS ś¶wiadczy kompleksow± obsługę księgowo - kadrow± osób fizycznych i prawnych w zakresie prowadzenia:


Ś¶wiadczymy swoim klientom usługi zgodnie z Ustaw± o rachunkowo¶ści, obowi±zuj±cym prawem podatkowym oraz uznanymi standardami rachunkowo¶ści przy zachowaniu największej starannoś¶ci wymaganej od profesjonalnego podmiotu posiadaj±cego licencję Ministerstwa Finansów nr 48202/2010 na usługowe prowadzenie ksi±g rachunkowych. Dzięki ubezpieczeniu OC biura gwarantujemy pełne bezpieczeństwo oferowanych usług.