Roczne Rozliczenia Osób Fizycznych

Usługa ta skierowana jest do osób fizycznych osi±gaj±cych przychody ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, emerytur, rent, najmu, zasiłków, sprzedaży papierów warto¶ciowych i działalno¶ci gospodarczej.

W ramach usługi oferujemy rozliczenia deklaracji:

  • PIT 37
  • PIT 36
  • PIT 36L
  • PIT 38
  • PIT 28
  • PIT 16A